nhìn những ngày thu đi em nghe sầu lên trong nắng với lá rụng ngoài tuy vậy nghe tên bản thân vào quên lãng nghe tháng ngày bị tiêu diệt trong thu quà Nhìn đa số lần thu đi tay trơn bi đát ôm tiếc nuối nghe gió lạnh về tối hai mươi sầu dâng mắt biếc thương cho những người rồi thờ ơ riêng Gió heo may đang về chiều tím loang vỉa hè và gió hôn tóc thề rồi ngày thu bay đi vào nắng xoàn chiều nay anh nghe ai oán mình trên ấy chiều cuối trời nhiều mây đơn côi bàn tay quên lối gửi em về nắng nóng vương nhè nhẹ Đã mấy lần thu sang khu dã ngoại công viên chiều qua hết sức ngắn chuyện chúng mình ngày xưa anh ghi bởi nhiều thu vắng cho thu này thì mộng nhạt phai.


Anda sedang menonton: Bài hát nhìn những mùa thu đi


Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.


Lihat lainnya: Những Bài Toán Nâng Cao Lớp 6 Có Lời Giải, 32 Bài Toán Nâng Cao Lớp 6 Có Lời Giải

Update Required to play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.