BÀI TẬP ĐỘNG TỪ TO BE

Động từ to be là 1 chủ điểm ngữ pháp đặc biệt quan trọng nên tín đồ học giờ đồng hồ Anh càng phải chăm bẵm vào nó hơn. Vậy nên từ bây giờ carlocaione.org để giúp đỡ bạn những cách thực hiện động từ khổng lồ be làm sao để cho đúng cùng với một vài bài tập áp dụng phía cuối bài. Cùng tò mò nhé!


*
*
*
*
Bài tập về đụng từ tobe

Chia hễ từ to lớn be ngơi nghỉ dạng thích hợp

It ……………………… cold today.I ……………………… at trang chủ now.They ……………………… Korean.There ……………………… a pen on the desk.My name ……………………… Nikita.We ……………………… from Ukraine.That ……………………… right.I ……………………… OK, thanks.Clara and Steve ……………………… married.She ……………………… an English teacher.This book ……………………… mine.Jane and Peter ……………………… married.My brother ……………………… here at the moment.Many people ……………………… in the bank.We ……………………… in England.It ……………………… Monday today.I ……………………… a hairdresser.My name ……………………… Alexander.There ……………………… many people in this class.…………… Ane và Alice sisters?……………………… this oto yours?……………………… I in your way?……………………… you twenty-five years old?……………………… the Smiths divorced?……………………… this your new bicycle?I ……………………… a student.The teachers ……………………… in the room.The cat ……………………… on the table.The dog ……………………… under the table.This book ……………………… cheap.

Đáp án

isamareisisareisamareisisareisareareisamisareAreIsAmAreAreIsamareisisis

Trên đó là Tổng hợp bí quyết dùng về động từ to lớn be và bài xích tập bao gồm đáp án. Qua bài viết này, carlocaione.org hy vọng bạn học rất có thể hiểu rõ biện pháp dùng của hễ từ quan trọng đặc biệt này để thực hiện nó một cách hiệu quả nhất trong tiếng Anh.