Tiếng Anh từ là một Đến 10 ❤️️ Bảng Số vật dụng Tự, phương pháp Đọc chuẩn chỉnh ✅ chọn lọc Những kiến thức Cơ phiên bản Nhất Trong vấn đề Học những Số Đếm Cơ bản Từ 1 -10.


Số Đếm giờ đồng hồ Anh từ là 1 Đến 10

Số giờ đồng hồ Anh từ là một Đến 10 là những số lượng cơ bạn dạng để bước đầu trong bài toán tiếp cận cùng đếm được các con số bự hơn.

Số Đếm giờ đồng hồ Anh từ là 1 Đến 10 được chia sẻ cụ thể sau đây 1: one; 2: two; 3: three; 4: four; 5: five; 6: six; 7: seven; 8: eight; 9: nine; 10: ten

Cùng tìm hiểu thêm các số đếm tự 11 – 50 được share sau phía trên nhé!


11: eleven21 twenty- one31 thirty- one41 forty- one
12: twelve22 twenty- two32 thirty- two42 forty- two
13: thirteen23 twenty- three33 thirty- three43 forty- three
14: fourteen24 twenty- four34 thirty- four44 forty- four
15: fifteen25 twenty- five35 thirty- five45 forty- five
16: sixteen26 twenty- six36 thirty- six46 forty- six
17: seventeen27 twenty- seven37 thirty- seven47 forty- seven
18: eighteen28 twenty- eight38 thirty- eight48 forty- eight
19: nineteen29 twenty- nine39 thirty- nine49 forty- nine
20: twenty30 thirty40 forty50 fifty

Chia Sẻ