Saya ada satu persoalan. Neiarkhos telah tersebar mengenai daging babi peniru (fake pork) yang dihasilkan daripada kacang soya serta bahan ~ no daripada babi, tetapi rasanya dan baunya kemudian daging babi asal (real pork). Soalan saya, apakah hukum kita memakan daging salinan babi tersebut?

Jawapan :

Waalaikumussalam w.b.t.

Anda sedang menonton: Binatang yang halal dan haram

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, selawat dan salam kepada Junjungan besar Nabi Muhammad SAW, isteri dan lancar keluarga baginda, para sahabat baginda serta orang-orang yang mengikuti jejak langkah baginda sehingga days Kiamat.

Kami mulakan menjangkau firman Allah SWT :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ

Maksudnya : “Sesungguhnya Allah SWT mengharamkan kepada kamu memakan bangkai, dan darah, dan daging babi, dan binatang-binatang yang disembelih noël kerana Allah.”

(Surah al-Baqarah : 173)

Ayat diatas telah menyatakan bahawa Allah SWT telah mengharamkan kepada kamu semua apa yang memudaratkan seperti bangkai iaitu yang tidak disembelih sebagaimana yang dikehendaki malalui syarak, juga darah apa mengalir, daging khinzir dan sembelihan apa disembelih bukan kerana Allah. (Lihat al-Tafsir al-Muyassar, hlm. 26) Syeikh al-Sa’di suku bahawa larangan memakan bangkai kerana ia adalah buruk another memudaratkan dan kebiasaannya juga ia sekarat (menjadi bangkai) disebabkan malalui penyakit. Maka, semakin bertambah lagi kemudaratannya. (Lihat Tafsir al-Sa’di, hlm. 81)

Pengharaman daging khinzir

Begitu also dengan daging khinzir. Para fuqaha telah saya setuju (Ijma’) become kenajisan daging khinzir sekalipun disembelih. Hal ini berdasarkan nas al-Quran yang telah menyebutkan bahawa khinzir adalah najis secara zatnya. Maka dagingnya dan kesemua bahagiannya kemiripannya ada bulu, tulang dan kulit adalah kotor sekalipun disembelih. (Lihat al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, 1/302)

Syihabuddin al-Alusi menyebut di batin tafsirnya, dikhususkan penggunakan lafaz daging, batin masa apa sama bahagian-bahagiannya apa lain tambahan hukumnya itu haram kerana kebanyakkan bahagian apa dimakan daripada haiwan adalah daging. Dan seluruh bahagiannya yang lain mengikut hukum diatas daging tersebut. (Lihat Ruh al-Ma‘ani, 1/439)

Makanan Halal dan Haram

Mengenai perkara ini, Allah SWT telah berfirman di di dalam al-Quran :

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Maksudnya : “dan ia menghalalkan bagi mereka segala benda yang baik, dan mengharamkan kepada mereka segala benda apa buruk.”

(Surah al-A’raf : 157)

Maksud ( الطَّيِّبَاتِ - baik-baik ) ialah perkara yang disukai dan diingini oleh jiwa manusia yang bersih. (Lihat al-Fiqh al-Manhaji, 3/67)

Begitu tambahan firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا

Maksudnya : “Wahai sekalian manusia, makanlah kamu dari (hasil) yang terdapat di atas maju bumi (makanan) apa halal lagi baik.”

(Surah al-Baqarah : 168)

Syeikh al-Sa’di telah mengulas ayat ini menjangkau mengatakan bahawa ianya ditujukan kepada seluruh manusia sama ada orang-orang beriman ataupun kafir, supaya memakan maafkan saya yang ada di atas peningkatan bumi ini, yang terdiri daripada biji-bijian, buah-buahan dan binatang-binatang yang telah dihalalkan untuk mereka mengambilnya (memakan dan mengambil manfaat daripadanya), ndak dengan cara merampasnya, atau mencuri atau dengan sasaran muamalat (jual beli) apa diharamkan atau perkara-perkara yang diharamkan. Manakala toyyiban pula ialah ~ no daripada perkara yang buruk (kotor dan jijik) seperti bangkai, darah, daging khinzir dan lain-lain. Ayat ini adalah merupakan dalil bahawa hukum asal bagi sesuatu perkara menemani itu (untuk makan dan diambil manfaatnya) adalah harus. (Lihat Tafsir al-Sa’di, 1/80)

Ayat di atas tambahan menunjukkan bahawa makanan yang hendak dimakan oleh itupenggunaan hendaklah memenuhi dua kriteria tersebut iaitu, halal dan baik.

Daging babi peniru (sintetik)

Berbalik kepada soalan yang ditanyakan, asal kepada sesuatu sumber makanan itu kemiripannya ada daripada haiwan atau tumbuh-tumbuhan ataukah lain-lain adalah halal melainkan ada nas yang jelas terhadap pengharamannya. Perkara ini adalah duplikat dengan kaedah :

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Maksudnya : Asal sesuatu bertindak itu adalah diharuskan, sehingga terdapat dalil yang menunjukkan pengharamannya”

Justeru, kita katakan bahawa asal hukum daging tiruan apa diasaskan daripada sumber tumbuh-tumbuhan dan bahan-bahan tambahan yang dibenarkan adalah halal makan seperti daging tiruan yang dibuat daripada koine soya atau kacang hijau. Lebih-lebih lagi, daging salinan tersebut saksi bagi memenuhi permintaan vegetarian apa ingin merasai bagaimana itu? rasa daging yang sebenar.

Akan tetapi, kami berpendapat daging babi tiruan (fake pork) adalah haram dimakan sekalipun bahan-bahan yang tangan kedua dalam penghasilannya adalah halal. Bab ini adalah keer mengambil langkah Sadd al-Zarai’ iaitu menutup jalan yang boleh membawa kepada galakkan mendekati produk berasaskan babi iaitu dengan saya baik-baik saja daging babi salinan halal. Perkara ini seterusnya boleh bawa kepada kekeliruan batin kalangan social Islam dan dikhuatiri mereka ini adalah terjebak memakan daging babi apa sebenar (real pork) dengan sangkaan ia adalah daging babi salinan (fake pork).

Begitu juga, daging babi tiruan tersebut berkemungkinan besar bertujuan such strategi pemasaran untuk mempromosikan daging babi yang sebenar, memakan daging tersebut secara noël langsung berakibat umat Islam terjebak di dalam bersubahat dukungan secara finansial memakan daging babi atau perkara-perkara yang diharamkan di di dalam agama.

Ketika membahaskan senarai perkara-perkara yang noël boleh dizahirkan kepada orang-orang Islam oleh orang-orang kafir zimmi, Ibnu Hajar al-Haitami mengatakan :

ومن إظهار منكر بيننا نحو خمر وخنزير وناقوس

Maksudnya : “(Termasuk apa ditegah) ialah menzahirkan mungkar di dalam kalangan itupenggunaan orang-orang Islam, seperti arak, babi dan loceng gereja.”

Menurut beliau lagi, middle sebab ia ditegah menyertainya ialah kerana ia boleh bawa kepada pelbagai kemungkaran. Selain daripada itu, perkara yang turut melarang sama sekali noel boleh dizahirkan ialah syiar ataukah lambang kekufuran dan kemungkaran.

(Lihat Tuhfah al-Muhtaj, 9/301)

Larangan menyerupai setiap orang kafir dan fasiq.

Selain itu juga, umat Islam telah diperintah supaya berpegang dengan principle tidak does sesuatu perbuatan yang menyerupai orang kafir pada sesuatu apa kita dilarang melakukannya. Lantaran itu, kita dilarang oleh Rasulullah witnessed menyerupai golongan kafir dalam hal apa merupakan amalan dan tradisi dalam agama mereka. Daripada Ibn Umar R.Anhuma, Rasulullah experienced bersabda :

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

Maksudnya : “Barangsiapa apa menyerupai sesuatu kaum dialah adalah dari kalangan mereka.”


Abu Daud (4031)>Sheikh al-‘Azim keabadian menukilkan jam tangan al-Munawi dan ‘Alqami. Kata mereka : “Yang dimaksudkan mencapai hadis ini ialah berpakaian dengan pakaian mereka, tambahan menyerupai cara mereka serta menyerupai perlakuan dan perbuatan mereka.” (Lihat ‘Aun al-Ma’bud, 9/54)

Al-Imam al-San’ani menyebut : “Hadis ini unjuk sesiapa yang menyerupai atau meniru orang yang fasiq, people kafir, atau pembuat bidaah maka itu adalah dari kalangan mereka (sama kemudian mereka). Di mana dialah meniru apa yang spesialisasi bagi mereka kemudian pakaian, tunggangan ataukah gerak-geri mereka.” (Lihat Subul al-Salam Syarh Bulugh al-Maram, 4/175)

Oleh itu, perbuatan memakan daging khinzir adalah merupakan perbuatan dan makanan biasa bagi orang kafir. Sedangkan ia clearly terlarang di dalam agama Islam. Maka umat Islam larangan sama sekali salinan walaupun sekadar gaya perbuatan mereka yang memakan daging khinzir.

Lihat lainnya: Jadwal Pembagian Kuota Gratis Dari Pemerintah, Kapan Kuota Kemendikbud Cair Lagi

Kesimpulannya

Berdasarkan perbincangan dan perbahasan di atas, kami simpulkan kepada mayoritas perkara :

Hukum origin daging tiruan apa dibuat daripada bahan-bahan halal such tumbuh-tumbuhan dan lain-lain apa dibenarkan adalah halal. Ini adalah tetapi, kami berpendapat daging babi imitasi (fake pork) adalah itu haram dimakan kemudian langkah Sadd al-Zarai’ iaitu menutup jalan apa boleh membawa kepada galakkan mendekati produk berasaskan babi iaitu dengan dirasa daging babi imitasi halal.Perkara ini juga, seterusnya boleh membawa kepada kekeliruan di dalam kalangan masyarakat Islam dan dikhuatiri mereka akan terjebak memakan daging babi apa sebenar (real pork) mencapai sangkaan ia adalah daging babi peniru (fake pork). Selain itu, itupenggunaan perlu were pengguna muslim apa bijak karena menjauhkan diri daripada what jua bentuk produk apa meragukan. Apatah another produk yang jelas mempunyai tautan dengan perkara yang dilarang syarak sebagai daging babi. Rasulullah experienced bersabda :

دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَةٌ

Maksudnya :“Tinggallah apa yang dulu keraguan kepadamu kepada yang noel meragukan. Maka sesungguhnya fact itu adalah satu ketenangan dan sebetulnya dusta menyertainya adalah satu keraguan.”


al-Tirmizi (2708)>Begitu juga, tidak boleh sekali-kali does sebarang usaha untuk mempromosi atau menormalisasikan daging babi spesial kepada umat Islam. Perbuatan tersebut hanya akan menimbulkan kekeliruan di samping menyentuh sensitiviti umat Islam.Kami tambahan ingin mengingatkan, bagi menyemak status sebarang produk pakan ataupun minuman apa dikeluarkan atau yang terdapat di di dalam Negara, hendaklah terus merujuk terlebih dahulu kepada badan berautoriti sebagai Bahagian Hab Halal, JAKIM.Semoga Allah SWT memberikan kefahaman apa jelas kepada kita semua dalam beragama. Ameen.