CẬP NHẬT ỨNG DỤNG BỊ YÊU CẦU NHẬP MẬT KHẨU ICLOUD CỦA NGƯỜI KHÁC

Ai giúp mình vs. Hồi trc đi update lên 6.3 (gần 200 đó nhà), chủ tiệm đến cái táo khuyết id xài. Dứt mình tạo ra cái bắt đầu xài cũng bt,update bt, thiên nhiên h update mấy cái app nó hiện lên tấm biển kêu đăng nhập pass của id cũ. Cơ mà mình xóa nó rồi mà? H chế tác id bắt đầu ko được luôn. IPhone phức hợp ghê