Câu Tiếng Trung Thông Dụng

Xem nhanh Các cấu tạo câu cơ bạn dạng trong tiếng Trung Các cấu tạo câu vào tiếng Trung với 得 /dé/ cấu trúc câu tiếng Trung với 不是 … 而是 … cùng 不是 … 就是 … kết cấu câu trong tiếng Trung với 爱 /ài/ và 想 /xiǎng/ kết cấu câu tiếng Trung với 着: vẫn hay rất? cấu trúc câu tiếng Trung 除非 /chúfēi/ cùng 宁可 /níngkě/ cấu tạo câu “DÙ..” trong tiếng Trung

Có nhiều bạn học giờ đồng hồ Trung một thời gian, tự vựng và các từ biết cực kỳ nhiều. Cơ mà nghe người ta nói bao gồm vài câu chưa hiểu? hay như là muốn nói câu do đó nhưng ko biết biểu đạt như vắt nào? có thể bạn chưa vận dụng được các kết cấu câu trong giờ đồng hồ Trung.

Bạn đang xem: Câu tiếng trung thông dụng

Dưới đấy là tổng thích hợp các cấu tạo câu trong tiếng Trung thông dụng. Các kết cấu câu được phân tích và lý giải rõ ràng, giải pháp dịch câu, phương pháp dùng câu và có ví dụ minh họa để chúng ta ứng dụng. Nếu bạn muốn giao tiếp trôi chảy hơn nữa thì đừng bỏ qua bài viết này nhé!

*
Học cấu trúc câu trong giờ Trung giúp mô tả tốt hơn

Các cấu trúc câu cơ bản trong tiếng Trung

1. Kết cấu 在 /zài/: Ở

Chủ ngữ + 在 + Địa điểm/nơi chốn(Phủ định thì thêm 不/bú/ vào trước 在)

我姐姐在家。/wó jiějie zài jiā/: Chị tôi ngơi nghỉ nhà.

我姐姐不在家。/wó jiějie bú zài jiā/: Chị tôi không ở nhà.

2. Kết cấu câu cơ phiên bản với 是 /shì/: Là, phải

Danh từ + 是 + Danh từ(Phủ định thì thêm 不/bú/ vào trước是)

我是学生。/wǒ shì xuésheng/ : Tôi là học sinh.

我不是学生。/wǒ bú shì xuésheng/ : Tôi ko phải là học tập sinh.

3. Cấu tạo câu với 要 /yào/ : Muốn, cần, lấy

Chủ ngữ + 要 +Tân ngữ(Phủ định thì thêm 不/bú/ vào trước 要)

我要苹果汁。/wǒ yào píngguǒ zhī/: Tôi mang nước táo bị cắn dở ép.

我不要苹果汁。/wǒ búyào píngguǒ zhī/: Tôi không cần nước apple ép.

4. Kết cấu 有 /yǒu/: Có

Chủ ngữ + 有 + Tân ngữ(Phủ định thì thêm 没/méi/ vào trước 有)

我有时间,可以帮你。/ Wǒ yǒu shíjiān, kěyǐ bāng nǐ./: Tôi có thời gian, có thể giúp bạn.

我没有时间,不可以帮你。/ Wǒ méiyǒu shíjiān, kěyǐ bāng nǐ./: Tôi ko có thời gian, không thể giúp bạn.

5. Kết cấu câu với 的 /de/: Trợ trường đoản cú kết cấu

Trong cấu trúc câu tiếng Trung, 的 dùng làm nối định ngữ cùng trung trung khu ngữ sản xuất thành nhiều danh từ, thường mô tả quan hệ download (được dịch là “của”).

Định ngữ + 的 + Trung trung tâm ngữ

叔叔的车。/Shūshu de chē/: xe pháo của chú.

Danh trường đoản cú / đại trường đoản cú / các động từ…. + 的.

那个座位是我的。/Nàgè zuòwèi shì wǒ de/: địa điểm ngồi chính là của tôi.

6. Kết cấu câu cùng với 不 /bù/ cùng 没有 /méi yǒu/: Phó từ bao phủ định “không”

不 / 没有 + Động từ

妈妈不喝咖啡。/Māmā bù hē kāfēi/: người mẹ không uống cà phê.

小王没有上学。/Xiǎo wáng méiyǒu shàngxué/: tiểu Vương không có đi học.

* 不 /bù/ Được sử dụng để đậy định lúc này hoặc sự thực, kiến thức …*没 /méi/ là phó từ lấp định mang đến động từ 有 /yǒu/: dùng làm phủ định mang đến động tác trong quá khứ.

7. Kết cấu với Động tự + 了 /le/ :đã / rồi

Cấu trúc câu tiếng Trung này cần sử dụng để thể hiện động tác vẫn xảy ra, hoàn thành trong quá khứ hoặc sự chuyển đổi của trạng thái

他睡觉了。/tā shuìjiào le/ : Anh ấy ngủ rồi.

8. Cấu trúc thắc mắc trong giờ đồng hồ Trung với 吗 /ma/: … không?

Đặt cuối câu dùng trong câu hỏi “…. Không?:”

她是美国人吗? /tā shì měiguó nhón nhén ma?/ : Cô ấy là tín đồ Mỹ đề nghị không?

Cách vấn đáp là khẳng định lại câu hoặc sử dụng 不 cùng 没有 để bao phủ định:

她不是美国人。/tā mút shì měiguó rén/: Cô ấy chưa phải là người Mỹ.

我们没有火机。/wǒ men méi yǒu huǒ jī/: chúng tôi không gồm hộp thoa ga.

9. Kết cấu câu tiếng Trung cơ bản tất cả chứa từ bỏ chỉ thời gian

Chủ ngữ + Danh từ chỉ thời hạn + Vị ngữ

我们每天都要上学。/wǒmen měitiān dōu yào shàng xué/ : mặt hàng ngày công ty chúng tôi đều phải đi học.

Danh từ bỏ chỉ thời hạn + nhà ngữ + Vị ngữ: Đưa danh từ thời gian lên đầu câu có chức năng nhấn mạnh thời gian hơn.

前天老板在上海。/Qiántiān lǎobǎn zài shànghǎi/: hôm trước giám đốc làm việc Thượng Hải.

10. Cấu trúc câu bước đầu bằng chủ ngữ

Chủ ngữ hoàn toàn có thể là bạn hoặc vật tiến hành động tác

这是什么? /zhè shì shén me/: Đây là gì?

你去哪儿? /nǐ qù nǎr?/: bạn đi đâu?

Các cấu tạo câu vào tiếng Trung cùng với 得 /dé/

Ở bên trên là những cấu tạo câu trong giờ đồng hồ Trung cơ bạn dạng chắc chắn ai cũng phải biết. Tiếp theo là đều cấu trúc cải thiện một xíu giúp đỡ bạn nghe nói với câu tuyệt hơn.

1. Cấu tạo 得 chỉ nút độ cực kỳ cao, cao đến đỉnh điểm

A得不能再A / A得不得了: / A dé bùnéng zài A / A dé bùdéliǎo/ : A đến nỗi quan trọng A hơn

Tính từ + 得不能再 + tính từ.

Động từ/tính tự + 得不得了.

VD1:这个孩子胖得不能再胖了,该让他减减肥了!

/Zhège háizi pàng dé bùnéng zài pàngle, gāi ràng tā jiǎn jiǎnféile!./

Đứa nhỏ xíu này bự đến nỗi ko thể béo nhiều hơn nữa, yêu cầu giảm cân nặng thôi.

VD2:我们足球队赢了几场足球,大家高兴得不得了。

/Wǒmen zúqiú duì yíngle jǐ chǎng zúqiú, dàjiā gāoxìng dé bùdéliǎo./

Đội bóng đá của chúng tôi thắng vài trận, các người vui miệng khôn xiết.

* Chữ 了 trong cấu tạo câu tiếng Trung này hiểu là /liǎo/.

* Chữ 得 trong cấu trúc này hiểu là /dé/ nhé.

2. Cấu trúc 得: dù thế nào thì cũng phải làm

Cấu trúc câu tiếng Trung này mang giọng điệu ép buộc hoặc không thể cách nào khác đành chịu.

A也得A,不A也得A: / A yě děi A, bù A yě děi A/: A cũng bắt buộc A, không A cũng nên A

động từ bỏ + 也得 hễ từ,不 + rượu cồn từ + 也得 cồn từ

VD3:老板要求做的事,你做也得做,不做也得做。

/Lǎobǎn yāoqiú zuò de shì, nǐ zuò yě děi zuò, bù zuò yě děi zuò./

Công bài toán mà sếp yêu ước làm, anh không làm cũng yêu cầu làm.

* Chữ 得 trong mẫu câu tiếng Trung này đọc là /děi/, không phải /dé/ nhé.

3. Cấu trúc 得 chỉ nút độ cần thiết chịu nổi.

… … 得不得了/… … 得不行/… … 得慌/… … 得要命/ … … 得受不了/… …得厉:/ Dé bùdéliǎo/ dé bùxíng/ dé huāng/ dé yàomìng/ dé shòu bùliǎo/ dé lìhài/ :đến nỗi chịu đựng không thấu/ … mang lại nỗi dữ dội

cụm đụng từ/ các tính từ rượu cồn từ + 得不得了/得不行/得要命/得厉害/得慌/得受不了

VD4:这几天忙得要命,连看电视的时间都没有。

/Zhè jǐ tiān máng dé yàomìng, lián kàn diànshì de shíjiān dōu méiyǒu./

Mấy ngày này bận chết được, ngay cả thời gian xem ti vi cũng chả tất cả nữa.

* Chữ 得 trong kết cấu câu tiếng Trung đó lại đọc là /dé/ nhé.

4. Cấu tạo 得: Ít nhiều bắt buộc có, muốn hay không phải thực hiện.

多少(也)得。。。/ 多少。。。(也)得 : /Duōshǎo (yě) děi.../ Duōshǎo...(yě) děi/ : ít nhiều cũng phải

多少 + danh trường đoản cú +(也)得 + rượu cồn từ

多少(也)得 + cồn từ + (点儿)

VD5: 现在找工作不容易,多少薪水也得干。

/Xiànzài zhǎo gōngzuò bù róngyì, duōshǎo xīnshuǐ yě děi gàn./

Bây giờ đồng hồ tìm vấn đề làm không dễ, lương rất nhiều gì cũng đề nghị làm.

* Chữ 得 trong kết cấu câu tiếng Trung này đọc là /děi/.

⇒ cấu tạo câu vào tiếng Trung (1) vẫn được bao hàm trong cấu trúc tiếng Trung (3), cùng tất cả nghĩa và chức năng gần như là nhau, chỉ mức độ cao nhất, không tồn tại mức độ nào cao hơn. Cùng chữ 得 cũng bao gồm cùng biện pháp đọc là /dé/.

⇒ kết cấu câu tiếng Trung (2) và cấu tạo (4) lại gần nghĩa nhau, sở hữu ý nghĩa bắt buộc. Chữ 得 vào 2 cấu tạo câu tiếng Trung này hiểu là /děi/.

Cấu trúc câu tiếng Trung với 不是 … 而是 … và 不是 … 就是 …

5. Cấu trúc câu chưa hẳn ... Nhưng mà là ... Trong giờ đồng hồ Trung

不是。。。而是。。。:/ Bùshì... Ér shì.../: cấu trúc câu trong giờ đồng hồ Trung này hay sử dụng cho đầy đủ trường hợp để phân tích và lý giải thêm vì sao lại tất yêu ( vì có 不是 )

(Chủ từ/vế) + 不是 + công ty từ + vế 1 + 而是 + nhà từ + vế 2

VD6 : 不是我不想告诉你,而是我真的不知道。

/Bùshì wǒ bùxiǎng gàosù nǐ, ér shì wǒ zhēn de bù zhīdào/

Không cần tôi không muốn nói chúng ta nghe, nhưng là tôi thực sự không biết

⇒ 而是 cũng có thể có nghĩa “bởi vì” nhưng mà ta buộc phải dịch là “mà vì/mà là vì” thì nó sẽ cho thấy rõ ta đã muốn nhấn mạnh đến nguyên nhân.

* Trước 不是 rất có thể có một vế câu nhỏ, nhà từ có thể đứng trước hoặc sau不是

* Dùng kết cấu câu này khi muốn phủ định một việc gì đó đồng thời nêu luôn lý do tại sao lại bao phủ định nó.

6. Cấu tạo câu không ... Thì là... Trong giờ đồng hồ Trung

不是。。。就是。。。/Bùshì... Jiùshì.../: kết cấu câu này dùng trong trường hợp nói đến hai vụ việc và 1 trong các hai vụ việc đó nhất quyết sẽ xảy ra.

(Chủ từ/vế) + 不是 + chủ từ + vế 1 , 就是 + (Chủ từ) + vế 2

VD7 : 这个周末,我不是打机,就是睡觉。

/Zhège zhōumò, wǒ bùshì dǎ jī, jiùshì shuìjiào/

Cuối tuần này, tôi không chơi điện tử do đó đi ngủ

* nếu cả hai vế bao gồm cùng công ty từ thì ta tránh việc nhắc lại công ty từ sinh sống vế hai để tránh làm cho dài câu.

Xem thêm: Top 19 Phim Nữ Tiếp Viên Hàng Không Tập 1 Thuyet Minh, Phim Nữ Tiếp Viên Hàng Không Tập 1 Thuyet Minh

* Trước不是 có thể là một vế câu ngắn. Công ty từ hoàn toàn có thể đứng trước hoặc sau不是.

Cấu trúc câu vào tiếng Trung với除了 /chú le/

7. Cấu trúc: không tính ... (này ra), toàn bộ đều ...

除了。。。(以外),都。。。/ chúle...(yǐwài), dōu... / : nhấn mạnh vấn đề ngoại trừ một cái đặc trưng thi mọi việc khác đông đảo sẽ ...

除了 + Chủ từ một + vế 1 + (以外) , nhà từ 2 + 都 + vế 2

VD8: 除了这间房子有点小(以外),所有都不错。

/Chúle zhè jiān fángzi yǒudiǎn xiǎo (yǐwài), suǒyǒu dōu bùcuò/

Ngoài vấn đề căn phòng này hơi nhỏ (ra), toàn bộ mọi thứ rất nhiều ổn.

* 都 dịch là “tất cả đều” vì chưng trong cấu tạo câu tiếng Trung này ví như ta dịch thành “cũng” thì sẽ không có nghĩa gì cả.

* Có thể lược bỏ chữ 以外trong câu.

* cấu tạo này nhấn mạnh việc vế một là một tình huống đặc biệt quan trọng và vế 2 là một trong tình huống luôn xảy ra sau khoản thời gian đã bỏ tình huống của vế 1.

8. Cấu trúc: xung quanh ... (này ra), còn ...

除了 + chủ từ + vế 1 +(以外),还 / 也 + vế 2 : /chúle...(yǐwài), hái/yě.../

Cấu trúc tiếng Trung này bổ sung thêm ý mang đến vế 1, mở rộng thêm ý mang lại vế 1.

VD9: 这辆自行车除了这种颜色,你还有别的吗?

/Zhè liàng zìxíngchē chúle zhè zhǒng yánsè, nǐ hái yǒu bié de ma/

Mẫu xe đạp điện này ngoài màu này ra, các bạn còn màu khác không?

除了 + công ty từ + vế 1 + (以外),chủ tự + 还 / 也 + vế 2

VD10: 除了牛肉,小明也爱吃猪肉,蔬菜。

/Chúle niúròu, xiǎomíng yě ài chī zhūròu, shūcài/

Ngoài thịt bò (ra), tiểu Minh còn thích ăn thịt heo với rau cải.

Cấu trúc câu vào tiếng Trung với 爱 /ài/ và 想 /xiǎng/

*
Cấu trúc câu vào tiếng Trung với爱 /ài/ và 想 /xiǎng/

9. Cấu tạo thích A thì A, không say mê A cũng ko sao

Diễn đạt sự không hài lòng về cách làm/sự tuyển lựa của đối phương, nhưng bên phía ngoài thì tỏ ra ko có gì cả, ko bận tâm.

爱 + động từ + 不 động từ : /ài A bù A/

VD11: 她爱听不听,反正我有意见就得提。

/Tā ài tīng bù tīng, fǎnzhèng wǒ yǒu yìjiàn jiù dé tí../

Cô ấy thích nghe thì nghe, không mê thích nghe cũng ko sao, mặc dù gì tôi có chủ ý thì đề xuất nói ra.

* Chữ 得 trong VD11 phát âm là /děi/.

10. Cấu tạo Thích A thì A trong tiếng Trung

Ý hoàn toàn có thể hoàn toàn làm theo ý ý muốn của mình. Đôi lúc tỏ ý bất mãn.

爱 A (就) A : /ài A (jiù) A/ (A = các động từ, phải tất cả từ nghi ngờ trong cụm động từ)

VD12: 现在很多人喜欢一个人生活,可自由啦,爱干什么(就)干什么。

/Xiànzài hěnduō nhón nhén xǐhuān yīgè rón rén shēnghuó, kě zìyóu la, ài gànshénme jiù gànshénme./

Hiện nay nhiều người thích sinh sống một mình, được từ do, thích làm gì thì làm.

* Chữ 就 vào mẫu câu tiếng Trung này có hay là không cũng không tác động đến chân thành và ý nghĩa của câu.

11. Cấu trúc Muốn A thì A

Diễn đạt ý trả toàn rất có thể làm theo ý thích của mình.

想động từ bỏ / cụm động tự 就động tự / cụm động tự : /xiǎng A jiù A/

VD13: 想哭就哭吧,别憋在心里,挺难受的。

/Xiǎng kū jiù kū ba, bié biē zài xīnlǐ, tǐng nánshòu de../

(Muốn khóc thì khóc đi, chớ ém trong lòng, tức giận lắm đấy.)

⇒ mẫu câu tiếng Trung (10) có phương pháp sử dụng giống như mẫu câu tiếng Trung (11). Mà lại mẫu câu tiếng Trung (10) có thêm nét nghĩa “tỏ ý bất mãn”, và cần đi với các động từ có từ nghi vấn. Còn mẫu câu tiếng Trung (11) thì rất có thể là cồn từ hoặc các động từ.

⇒ Qua 3 mẫu câu tiếng Trung này, để tách biệt giữa 爱 và 想 thì 爱 yêu cầu dịch là “thích”, còn 想 đề nghị dịch là “muốn”..

Cấu trúc câu tiếng Trung với 着: đã hay rất?

12. Cấu trúc Theo / theo đà … (của) A, B … …

Diễn đạt theo sự mở ra hay đổi khác của A mà B biến hóa theo.

随着 A 的。。。,B。。。: /suízhe A de …, B …/ (A = cụm động từ, B = câu)

VD14: 随着科技的发展,我们的工作效率也提高了不少。

/Suízhe kējì de fǎ zhǎn, wǒmen de gōngzuò xiàolǜ yě tí gāo le bù shǎo./

Theo đà cải tiến và phát triển của kỹ thuật kỹ thuật, hiệu suất các bước của chúng ta được nâng cấp đáng kể.

13. Cấu tạo Đang ... Trong giờ trung

Diễn tả một hành động đang xảy ra, thì hành động/tình huống không giống chen ngang.

động tự + 着 + cồn từ + 着,... : / … zhe … zhe/

VD15: 他坐了十几个小时的飞机,坐着坐着睡着了。

/Tā zuòle shí jǐ gè xiǎoshí de fēijī, zuòzhe zuòzhe shuìzháole./

(Anh ấy ngồi máy cất cánh mười mấy giờ đồng hồ đồng hồ, sẽ ngồi thì ngủ thiếp đi.)

* Chữ 着 vào 睡着了của VD15 hiểu là /zháo/ nhé.

14. Cấu tạo 着 rất ... Trong giờ Trung

Diễn đạt mức độ siêu cao, thường được sử dụng trong văn nói của giờ đồng hồ Trung.

(cụm) tính từ + 着呢 : /zhe ne/

VD16: 妈妈冲好奶粉了吗?宝宝饿着呢。

/Māmā chōng hǎo nǎifěnle ma? Bǎobao trằn zhene./

(Mẹ trộn sữa chấm dứt chưa? Em nhỏ nhắn rất đói rồi đây.)

Cấu trúc câu tiếng Trung 除非 /chúfēi/ và 宁可 /níngkě/

15. 除非 /chúfēi/: Trừ khi … thì mới có thể ...

15.1 tốt nhất thiết nên như vậy, thì mới có thể có tác dụng này.

除非 + điều kiện, 才 + tác dụng : mô tả ý “bắt yêu cầu làm như vậy, …”

VD17: 除非你亲自去,才能解决。/Chúfēi nǐ qīnzì qù, cáinéng jiějué./

Trừ khi chúng ta đích thân đi, mới hoàn toàn có thể giải quyết được.

15.2 bắt buộc phải làm như vậy, nếu không sẽ là một tác dụng khác.

除非 + điều kiện bắt buộc + 否则 / 不然 + chỉ 1 kết quả khác:

Trừ khi … nếu không ...

VD18: 妈妈规定,除非弟弟做完作业,否则不能看电视。

/Māmā guīdìng, chúfēi dìdì zuò wán zuòyè, fǒuzé bùnéng kàn diànshì./

Mẹ quy định, trừ khi em trai làm ngừng hết bài bác tập, còn nếu không không được coi như tivi.

VD19: 除非你有门票,不然不能进去。/Chúfēi nǐ yǒu ménpiào, bùrán bùnéng jìnqù./

Trừ phi các bạn có vé vào cửa, nếu như không thì không được phép vào.

16. Kết cấu câu 宁可 /níngkě/ : Thà

16.1 sau khi lựa chọn, gồm sự so sánh:

宁可 + câu/kết cấu Chủ-Vị, 也不 + các động tự : lựa chọn vế đầu : Thà … cũng không ...

宁可 + câu/kết cấu Chủ-Vị, 也要 + nhiều động từ bỏ : chọn vế sau : Thà … cũng phải ...

VD20 : A: 小王这个人做生意可真厚道。

/Xiǎo wáng zhège rón rén zuò shēngyì kě zhēn hòudao./ tè Vương làm ăn rất bao gồm hậu.

B: 是啊,她宁可自己吃亏,也不欺骗顾客。

/Shì a, tā níngkě zìjǐ chīkuī, yě bù qīpiàn gùkè./

Đúng rồi, Cô ấy thà từ bỏ mình chịu đựng thiệt, chứ không hề lừa gạt khách hàng.

VD21 : 很多父母宁可自己吃苦,也要让子女上大学。

/Hěnduō fùmǔ níngkě zìjǐ chīkǔ, yě yào ràng zǐnǚ shàng dàxué./

Rất các bậc phụ huynh thà chịu khổ, cũng đề nghị quyết cho nhỏ vào đại học.

16.2 sau thời điểm so sánh, fan nói đã chỉ dẫn sự chắt lọc ở vế sau.

与其 + các động từ / câu,不如 / 宁可 + nhiều động từ / câu

nếu đề xuất … thà / chẳng thà … (còn hơn/cho rồi) ( = thà … còn rộng ...)

VD22: 与其在这儿等,不如去找他。 /Yǔqí zài zhè"er děng, bùrú qù zhǎo tā./

Nếu đề xuất đợi ngơi nghỉ đây, thà đi tìm kiếm anh ấy còn rộng = (Thà đi kiếm anh ấy còn hơn chờ ở đây)

VD23: 我最怕痛,与其打针,宁可吃药。 /Wǒ zuì pà tòng, yǔqí dǎzhēn, níngkě chī yào./

Tôi sợ nhức nhất, nếu bắt buộc tiêm thuốc, chẳng thà uống dung dịch còn hơn =(Tôi sợ đau nhất, thà uống dung dịch còn hơn đề xuất tiêm thuốc)

Cấu trúc câu “DÙ..” trong tiếng Trung

17. Dù cho / dù cho là / mặc dầu … cũng / đang ...

Diễn đạt ý đưa thiết và nhượng bộ. Dù rằng tình huống như thế nào thì hiệu quả cũng không gắng đổi.

即使 / 哪怕 + mang thiết/ điều kiện, ……也 / 会 + kết quả …… : / Jíshǐ / nǎpà... Yě / huì.../

VD24: 哥哥每天睡前都要看一会儿书,哪怕深夜一两点睡觉,也是这样。

/Gēgē měitiān shuì qián dōu yào kàn yīhuǐ"er shū, nǎpà shēnyè yī liǎng diǎn shuìjiào, yěshì zhèyàng./

(Anh tớ ngày nào cũng phải đọc sách một tí rồi bắt đầu đi ngủ, mặc dù cho là giữa tối 1-2h cũng vậy.)

VD25: 即使今晚不睡觉,也要把作业完成。

/Jíshǐ jīn wǎn bù shuìjiào, yě yào bǎ zuòyè wánchéng./

(Dù cho về tối nay ko ngủ, cũng buộc phải làm xong bài tập.)

18. Cấu tạo câu Đã / đã vậy … thì ...

Diễn tả trường hợp đó đang xuất hiện, hoặc vẫn thành hiện thực, thì sẽ từ đó đưa ra một kết luận cụ thể.

。。。既然。。。,(那么)就。。。 : /jìrán …, (nàme) jiù .../

VD26: 你既然来了,就留下来吃晚饭吧。/Nǐ jìrán láile, jiù liú xiàlái chī wǎnfàn ba./

(Bạn đang đi đến rồi, thì ngơi nghỉ lại bữa ăn đi.)

19. Cấu tạo Tuy / cho dù … cơ mà ... Trong giờ đồng hồ Trung

Diễn đạt ý nhượng bộ. Ở phân câu đầu chính thức sự việc, tình huống nào đó, làm việc phân câu sau hiệu quả vẫn không vị vậy mà cố kỉnh đổi, vấn đề vẫn xảy ra, tình huống vẫn xuất hiện.

尽管 / 虽然 + tính từ / cụm động từ / câu但是 / 可是 / 然而 + câu :

/Jǐnguǎn / suīrán ... Dànshì / kěshì / rán"ér.../

VD27: 尽管她工作很忙,但是每天都给妈妈打电话。

/Jǐnguǎn tā gōngzuò hěn máng, dànshì měitiān dū gěi māmā dǎ diànhuà./

(Tuy quá trình của cô ấy rất bận, nhưng hằng ngày đều gọi điện thoại thông minh cho mẹ.)

Trong văn nói cũng như văn viết, thay được cấu tạo câu trong giờ Trung để giúp bạn mô tả hay hơn. Chỉ cần chăm chỉ luyện tập và xem xét một xíu, các bạn sẽ nhanh chóng vậy vững, 一口流利的汉语 nha.