CHINH PHỤC LÝ THUYẾT HÓA HỌC

Khoá luyện thi nâng caoCHINH PHỤC LÝ THUYẾT 2022do ThầyLÊ PHẠM THÀNH- gia sư luyện thi môn Hóahàngđầu tại việt nam biên soạn.

Bạn đang xem: Chinh phục lý thuyết hóa học

Khoá nâng caođược thầyLÊ PHẠM THÀNHxây dựng với hệ thống bài giảng vàđề thi xen kẹt nhau,gồm 2 khóa tuy vậy song:chinh phục lí thuyếtvàchinh phục những dạng bài tập.

KhoáCHINH PHỤC LÝ THUYẾTgồm:

- Tổng kết kỹ năng và kiến thức trọng trung ương theo siêng đề.

- khối hệ thống các ví dụ và thắc mắc tự luyện:tất cả phần đa ở dạng "đếm".

Xem thêm: Những Mẫu Kính Cận Đẹp Cho Nữ Đẹp Dễ Thương, 100+ Gọng Kính Cận Nữ Đẹp

- giải thuật full text tất cả các câu và video.

- hỗ trợ giải đáp 24/7.

-LiveStreamgiải đáp sản phẩm tuần.

Khoá học bao phủ tất cả những dạng thắc mắc vận dụng và vận dụng cao. Từđó giúp các em từ tinđi thi chinh phục ngưỡngđiểm cao cùng tuyệtđối trong kì thi THPT giang sơn năm 2022!


CHUYÊN ĐỀ 1: hướng dẫn nội dung và phương thức học môn Hoá

5 bài xích giảng Đã xây cất


so với những vấn đề đã sút tải của Hoá học THPT: Hoá 12 - Chương 1. Este - Lipit Free
Đã xây dựng 10 phút
phân tích những sự việc đã bớt tải của Hoá học tập THPT: Hoá 12 - Chương 2. Cacbohiđrat Free Đã desgin 10 phút
phân tích những sự việc đã bớt tải của Hoá học THPT: Hoá 12 - Chương 3. Amin - Amino axit - Protein Free Đã chế tạo 10 phút
phân tích những sự việc đã sút tải của Hoá học THPT: Hoá 12 - Chương 4. Polime và vật liệu polime Free Đã phát hành 10 phút
Live
LiveStream. Chinh phục LÝ THUYẾT ĐẾM HOÁ HỌC Free Đã thi công 60 phút
CHUYÊN ĐỀ 2: đoạt được lí thuyết - các chuyên đề cơ học

4 bài xích giảng 14 đề thi Đã xuất bản


Giá: 300,000 Kin
Đăng cam kết chuyên đề
CPLT_HC.01: đoạt được lý thuyết chăm đề ESTE - LIPIT Free
Đã kiến tạo 40 phút
Thi Online: CPLT_HC.01. đoạt được lý thuyết siêng đề ESTE - LIPIT (Đề 1: quan niệm – Tính chất)
Thi Online: CPLT_HC.01. đoạt được lý thuyết chuyên đề ESTE - LIPIT (Đề 2: Điều chế - Ứng dụng)
Thi Online: CPLT_HC.01. đoạt được lý thuyết chuyên đề ESTE - LIPIT (Đề 3: Đồng phân)
Thi Online: CPLT_HC.01. Chinh phục lý thuyết chăm đề ESTE - LIPIT (Đề 4: Biện luận xác định công thức cấu tạo)
CPLT_HC.02: đoạt được lý thuyết chuyên đề CACBOHIĐRAT Đã xây dừng 40 phút
Thi Online: CPLT_HC.02. Chinh phục lý thuyết siêng đề CACBOHIĐRAT (Đề 1: tư tưởng – Phân nhiều loại – cấu tạo – mối cung cấp gốc)
Thi Online: CPLT_HC.02. đoạt được lý thuyết chăm đề CACBOHIĐRAT (Đề 2: Tính chất)
Thi Online: CPLT_HC.02. đoạt được lý thuyết siêng đề CACBOHIĐRAT (Đề 3: Ứng dụng)
CPLT_HC.03. đoạt được lý thuyết chăm đề Amin - Amino axit - Protein Đã xây dựng 40 phút
Thi Online: CPLT_HC.03. đoạt được lý thuyết chăm đề HỢP CHẤT CHỨA NITƠ (Đề 1: Amin – Aminoaxit)
Thi Online: CPLT_HC.03. Chinh phục lý thuyết chuyên đề HỢP CHẤT CHỨA NITƠ (Đề 2: Peptit – Protein)
Thi Online: CPLT_HC.03. Chinh phục lý thuyết chuyên đề HỢP CHẤT CHỨA NITƠ (Đề 3)
CPLT_HC.04. đoạt được lý thuyết chăm đề Polime Đã thi công 40 phút
Thi Online: CPLT_HC.04. Chinh phục lý thuyết chuyên đề Polime (Đề 1)
Thi Online: CPLT_HC.04. đoạt được lý thuyết chăm đề Polime (Đề 2)
Thi Online: CPLT_HC.04. Chinh phục lý thuyết chuyên đề Polime (Đề 3)
Thi Online: CPLT_HC.04. Chinh phục lý thuyết chăm đề Polime (Đề 4)
CHUYÊN ĐỀ 3: đoạt được lí thuyết - các chuyên đề vô cơ

5 bài bác giảng 5 đề thi Đã tạo ra


Giá: 300,000 Kin
Đăng ký chuyên đề
CPLT_VC.01: chinh phục lý thuyết chuyên đề VỊ TRÍ - CẤU TẠO - TÍNH CHẤT VẬT LÍ CỦA KIM LOẠI Đã thi công 40 phút
Thi Online: CPLT_VC.01: chinh phục lý thuyết chuyên đề VỊ TRÍ - CẤU TẠO - TÍNH CHẤT VẬT LÍ CỦA KIM LOẠI
CPLT_VC.02: đoạt được lý thuyết chuyên đề DÃY ĐIỆN HÓA - ĂN MÒN VÀ BẢO VỆ KIM LOẠI Đã xây dựng 40 phút
Thi Online: CPLT_VC.02: chinh phục lý thuyết chuyên đề DÃY ĐIỆN HÓA - ĂN MÒN VÀ BẢO VỆ KIM LOẠI
CPLT_VC.03: đoạt được lý thuyết chuyên đề ĐIỀU CHẾ - TINH CHẾ KIM LOẠI Đã phát hành 15 phút
Thi Online: CPLT_VC.03: đoạt được lý thuyết chuyên đề ĐIỀU CHẾ - TINH CHẾ KIM LOẠI
CPLT_VC.04: chinh phục lý thuyết siêng đề KIM LOẠI KIỀM - KIỂM THỔ - NHÔM Đã xuất bản 40 phút
Thi Online: CPLT_VC.04: chinh phục lý thuyết chuyên đề KIM LOẠI KIỀM - KIỂM THỔ - NHÔM
CPLT_VC.05: đoạt được lý thuyết siêng đề CROM - SẮT Đã kiến thiết 40 phút
Thi Online: CPLT_VC.05: chinh phục lý thuyết siêng đề CROM - SẮT
CHUYÊN ĐỀ 4: đoạt được lí thuyết - các chuyên đề TỔNG HỢP - NÂNG CAO

7 bài bác giảng 18 đề thi Đã tạo ra


Giá: 300,000 Kin
Đăng ký kết chuyên đề
CPLT_TH.01: chinh phục lý thuyết chuyên đề HỮU CƠ 11 Đã kiến tạo 0 phút
CPLT_TH.01: đoạt được lý thuyết siêng đề HỮU CƠ 11 - Đề 1
CPLT_TH.01: đoạt được lý thuyết chăm đề HỮU CƠ 11 - Đề 2
CPLT_TH.01: chinh phục lý thuyết chuyên đề HỮU CƠ 11 - Đề 3
CPLT_TH.01: đoạt được lý thuyết siêng đề HỮU CƠ 11 - Đề 4
CPLT_TH.01: chinh phục lý thuyết siêng đề HỮU CƠ 11 - Đề 5
CPLT_TH.02: chinh phục lý thuyết chăm đề ĐẠI CƯƠNG - VÔ CƠ 11 Đã thi công 40 phút
Thi Online: CPLT_TH.02: đoạt được lý thuyết chăm đề ĐẠI CƯƠNG - VÔ CƠ 11 (Đề 1)
Thi Online: CPLT_TH.02: đoạt được lý thuyết chăm đề ĐẠI CƯƠNG - VÔ CƠ 11 (Đề 2)
Thi Online: CPLT_TH.02: đoạt được lý thuyết chuyên đề ĐẠI CƯƠNG - VÔ CƠ 11 (Đề 3)
Thi Online: CPLT_TH.02: chinh phục lý thuyết siêng đề ĐẠI CƯƠNG - VÔ CƠ 11 (Đề 4)
Thi Online: CPLT_TH.02: đoạt được lý thuyết siêng đề ĐẠI CƯƠNG - VÔ CƠ 11 (Đề 5)
CPLT_TH.03: chinh phục lý thuyết chăm đề LÝ THUYẾT PHẢN ỨNG HỮU CƠ Đã phát hành 40 phút
Thi Online: CPLT_TH.03: đoạt được lý thuyết chăm đề LÝ THUYẾT PHẢN ỨNG HỮU CƠ (Đề 1)
Thi Online: CPLT_TH.03: chinh phục lý thuyết chuyên đề LÝ THUYẾT PHẢN ỨNG HỮU CƠ (Đề 2)
Thi Online: CPLT_TH.03: đoạt được lý thuyết chăm đề LÝ THUYẾT PHẢN ỨNG HỮU CƠ (Đề 3)
CPLT_TH.04: chinh phục lý thuyết siêng đề các phản ứng của kim loại Đã tạo 50 phút
Thi Online: CPLT_TH.04: chinh phục lý thuyết siêng đề các phản ứng của sắt kẽm kim loại
CPLT_TH.05: chinh phục lý thuyết siêng đề SO SÁNH - SẮP XẾP Đã xây đắp 40 phút
Thi Online: CPLT_TH.05: chinh phục lý thuyết siêng đề SO SÁNH - SẮP XẾP
CPLT_TH.06: chinh phục lý thuyết chuyên đề ĐỒNG PHÂN Đã tạo 40 phút
Thi Online: CPLT_TH.06: chinh phục lý thuyết siêng đề ĐỒNG PHÂN (Đề 1)
Thi Online: CPLT_TH.06: chinh phục lý thuyết chuyên đề ĐỒNG PHÂN (Đề 2)
CPLT_TH.07: chinh phục lý thuyết chuyên đề BIỆN LUẬN XÁC ĐỊNH CHẤT Đã phát hành 40 phút
Thi Online: CPLT_TH.07: chinh phục lý thuyết siêng đề BIỆN LUẬN XÁC ĐỊNH CHẤT
CHUYÊN ĐỀ 5: TUYỂN CHỌN CÁC CÂU HỎI LÝ THUYẾT hay VÀ KHÓ

30 đề thi Đã gây ra


Giá: 400,000 Kin
Đăng cam kết chuyên đề
Thi Online: CPLT HAY & KHÓ (Đề 1)
Thi Online: CPLT HAY và KHÓ (Đề 2)
Thi Online: CPLT HAY & KHÓ (Đề 3)
Thi Online: CPLT HAY và KHÓ (Đề 4)
Thi Online: CPLT HAY và KHÓ (Đề 5)
Thi Online: CPLT HAY và KHÓ (Đề 6)
Thi Online: CPLT HAY và KHÓ (Đề 7)
Thi Online: CPLT HAY và KHÓ (Đề 8)
Thi Online: CPLT HAY và KHÓ (Đề 9)
Thi Online: CPLT HAY & KHÓ (Đề 10)
Thi Online: CPLT HAY và KHÓ (Đề 11)
Thi Online: CPLT HAY & KHÓ (Đề 12)
Thi Online: CPLT HAY và KHÓ (Đề 13)
Thi Online: CPLT HAY & KHÓ (Đề 14)
Thi Online: CPLT HAY & KHÓ (Đề 15)
Thi Online: CPLT HAY & KHÓ (Đề 16)
Thi Online: CPLT HAY và KHÓ (Đề 17)
Thi Online: CPLT HAY & KHÓ (Đề 18)
Thi Online: CPLT HAY & KHÓ (Đề 19)
Thi Online: CPLT HAY và KHÓ (Đề 20)
Thi Online: CPLT HAY và KHÓ (Đề 21)
Thi Online: CPLT HAY và KHÓ (Đề 22)
Thi Online: CPLT HAY & KHÓ (Đề 23)
Thi Online: CPLT HAY và KHÓ (Đề 24)
Thi Online: CPLT HAY và KHÓ (Đề 25)
Thi Online: CPLT HAY và KHÓ (Đề 26)
Thi Online: CPLT HAY & KHÓ (Đề 27)
Thi Online: CPLT HAY và KHÓ (Đề 28)
Thi Online: CPLT HAY & KHÓ (Đề 29)
Thi Online: CPLT HAY & KHÓ (Đề 30)
*

Thầy LÊ PHẠM THÀNH

Kết nối cung cấp học tập


lựa chọn tỉnh/ thành phố An Giang Bà Rịa - Vũng Tàu bình dương Bình Phước Bình Thuận Bình Ðịnh bội nghĩa Liêu Bắc Giang Bắc Kạn Bắc Ninh tỉnh bến tre Cao bằng Cà Mau đề nghị Thơ Đà Nẵng Đắk Lắk Đắk Nông Điện Biên Đồng Nai Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam tp. Hà nội Hà Tĩnh Hải Dương tp hải phòng Hậu Giang độc lập Hưng yên ổn Khánh Hòa Kiên Giang Kon Tum Lai Châu tỉnh lạng sơn Lào Cai Lâm Đồng Long An nam Định Nghệ an ninh Bình Ninh Thuận Phú thọ Phú lặng Quảng Bình Quảng nam giới Quảng Ngãi quảng ninh Quảng Trị Sóc Trăng tô La Tây Ninh thái bình Thái Nguyên Thanh Hóa thừa Thiên Huế tiền Giang tp.hcm Trà Vinh Tuyên quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc yên Bái

Khóa học liên quanBỘ ĐỀ VIP ÔN TẬP THEO CHỦ ĐỀ LỚP 12 - HÓA HỌC


Thầy Thầy LÊ PHẠM THÀNH Miễn giá thành 500,000 Kin
Lớp 12 chất hóa học

SUPER-1: LUYỆN THI thpt QUỐC GIA 2023 - MÔN: HÓA HỌC


Thầy Thầy LÊ PHẠM THÀNH chi phí khóa học 800,000 Kin 1,000,000 Kin
Lớp 12 chất hóa học

SUPER-2: LUYỆN ĐỀ THI THỬ thpt QUỐC GIA 2023 - MÔN: HOÁ HỌC


Thầy Thầy LÊ PHẠM THÀNH khoản học phí 800,000 Kin 1,000,000 Kin
Lớp 12 hóa học

SUPER-3: TỔNG ÔN NÂNG CAO THI trung học phổ thông QUỐC GIA 2022 - MÔN: HOÁ HỌC


Thầy Thầy LÊ PHẠM THÀNH chi phí khóa học 800,000 Kin 1,000,000 Kin
Lớp 12 chất hóa học

KHÓA 2K7: HỌC TỐT LỚP 10 - MÔN: HÓA HỌC


Thầy Thầy LÊ PHẠM THÀNH học phí 600,000 Kin 800,000 Kin
Lớp 10 chất hóa học
Upload Ảnh
× thông báo
bạn chưa đk tham giá khóa đào tạo và huấn luyện Bấm "ĐĂNG KÝ HỌC" để liên tiếp

Bạn đang sẵn có 0 Kin, không đủ để vào học

Số tiền thường phải trả 800.000 Kin

Bạn hoàn toàn có thể đăng cam kết học bởi cách:


Giao mã hấp thụ tiền cùng thu tiền tận nơi
(hướng dẫn) Đăng ký nhận mã
nạp Kin trực con đường vào thông tin tài khoản trên carlocaione.org
hấp thụ tiền
× Đăng ký kết nhận sách
các bạn được khuyến mãi sách: ""

Ấn "Đăng ký" với điền không thiếu thốn thông tin nhận sách để carlocaione.org gửi tặng bạn nhé

Lưu ý: Khi dìm sách bạn cần thanh toán phí ship từ bỏ 30.000đ đến 50.000đ


Hủy dìm sách Đăng cam kết nhận
*

cách thức thanh toán

Kết nối với chúng tôi
Tải ứng dụng trên năng lượng điện thoại
× giao dịch thanh toán
tài khoản hiện có Kin, cảm thấy không được để vào thi thường phải trả Kin
hấp thụ tiền
× thanh toán
tài khoản hiện có Kin. Thường phải trả Kin
xác thực
× thông báo
bạn có phút để triển khai bài thi.
Vào thi
× thông báo
bạn cần đăng nhập bằng tài khoản học sinh để sử dụng bản lĩnh này
Đóng
× thông báo
bạn phải đăng nhập nhằm sử dụng tuấn kiệt này.
Đăng nhập
×
*