Từ ngày 29/8 cho 17h ngày 5/9, thí sinh được điều chỉnh đăng ký xét tuyển tối đa 03 lần. Đối với đông đảo thí sinh phúc khảo bài bác thi/môn thi thì đã được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển sau khi có kết quả phúc khảo thi tốt nghiệp THPT.

Quy định riêng biệt với những phương thức điều chỉnh nguyện vọng:

Điều chỉnh bởi phương thức trực tuyến:Thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu cá thể đã được cấp cho để thực hiện việc kiểm soát và điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT. Chú ý thí sinh: cách tiến hành này chỉ gật đầu đồng ý khi con số nguyện vọng sau khi điều chỉnh không lớn hơn số lượng nguyện vọng đang đăng ký thuở đầu trong Phiếu ĐKDT;Điều chỉnh bởi Phiếu ĐKXT:Thí sinh được điều chỉnh tăng lên số lượng hoài vọng so với con số nguyện vọng sẽ đăng ký ban sơ trong Phiếu ĐKDT và đề nghị nộp bổ sung lệ chi phí cho số nguyện vọng tăng lên theo quy định.

A/ Cách biến hóa nguyện vọng online

1.


Anda sedang menonton: Đổi nguyện vọng thi đại học


Lihat lainnya: Nhung Hinh Anh Duoc Like Nhieu Nhat Tren Facebook, Facebook Vừa Có Kỷ Lục Like Mới: 3,1 Triệu

Đăng nhập vào hệ thốnghttp://thisinh.thithptquocgia.edu.vnvới thông tin tài khoản đã được cấp

2. Click vào thanh thực đơn và chọn chức năng đổi khác nguyện vọng xét tuyển

-->