5 CHƯƠNG MỚI NHẤT

Chương 32: Giáo chủ Và Kẻ Điên Chương 32
Chương 31: Giáo chủ Và Kẻ Điên Chương 31
Chương 30: Giáo nhà Và Kẻ Điên Chương 30
Chương 29: Giáo nhà Và Kẻ Điên Chương 29
Chương 28: Giáo công ty Và Kẻ Điên Chương 28

Chương 1: Giáo nhà Và Kẻ Điên Chương 1
Chương 2: Giáo nhà Và Kẻ Điên Chương 2
Chương 3: Giáo công ty Và Kẻ Điên Chương 3
Chương 4: Giáo nhà Và Kẻ Điên Chương 4
Chương 5: Giáo nhà Và Kẻ Điên Chương 5
Chương 6: Giáo nhà Và Kẻ Điên Chương 6
Chương 7: Giáo công ty Và Kẻ Điên Chương 7
Chương 8: Giáo nhà Và Kẻ Điên Chương 8
Chương 9: Giáo công ty Và Kẻ Điên Chương 9
Chương 10: Giáo chủ Và Kẻ Điên Chương 10
Chương 11: Giáo chủ Và Kẻ Điên Chương 11
Chương 12: Giáo công ty Và Kẻ Điên Chương 12
Chương 13: Giáo nhà Và Kẻ Điên Chương 13
Chương 14: Giáo nhà Và Kẻ Điên Chương 14
Chương 15: Giáo công ty Và Kẻ Điên Chương 15
Chương 16: Giáo nhà Và Kẻ Điên Chương 16
Chương 17: Giáo chủ Và Kẻ Điên Chương 17
Chương 18: Giáo chủ Và Kẻ Điên Chương 18
Chương 19: Giáo chủ Và Kẻ Điên Chương 19
Chương 20: Giáo công ty Và Kẻ Điên Chương 20
Chương 21: Giáo chủ Và Kẻ Điên Chương 21
Chương 22: Giáo công ty Và Kẻ Điên Chương 22
Chương 23: Giáo nhà Và Kẻ Điên Chương 23
Chương 24: Giáo chủ Và Kẻ Điên Chương 24
Chương 25: Giáo nhà Và Kẻ Điên Chương 25
Chương 26: Giáo chủ Và Kẻ Điên Chương 26
Chương 27: Giáo nhà Và Kẻ Điên Chương 27
Chương 28: Giáo nhà Và Kẻ Điên Chương 28
Chương 29: Giáo công ty Và Kẻ Điên Chương 29
Chương 30: Giáo nhà Và Kẻ Điên Chương 30
Chương 31: Giáo công ty Và Kẻ Điên Chương 31
Chương 32: Giáo nhà Và Kẻ Điên Chương 32

Đọc sách, thư giãn, thả vai trung phong hồn theo phần đa chuyến lưu lạc đầy hứng thú, phần nhiều cuộc tình ngang trái hay những mẩu chuyện đầy giờ đồng hồ cười với nước mắt.

Ngàn Truyện Vạn Sách với hơn vạn cuốn sách, đã cung cấp cho mình tài nguyên sách gần như là vô tận.