carlocaione.org, jakarta - crowd hal yang sering dilakukan orang-orang saat datangnya Hari Raya Idul Fitri. Satu di antara apa identik ialah memberikan ucapan aku Raya idul fitri kepada keluarga atau kerabat.

Anda sedang menonton: Kata kata lebaran bahasa jawa

Melalui ucapan selamat days Raya Idul Fitri, umat Islam bermaaf-maafan dan tuntutan keikhlasan karena membersihkan ourselves saat Lebaran.


Bagi apa tak bisa temu dan berjabat rumbai secara langsung, bisa tetap memberikan ucapan selamat hari Idul Fitri kepada relatif dan rakyat tersayang malalui pesan gigi tiruan atau media sosial.

Beragam gaya ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri mungkin kamu berikan, such menggunakan bahasa Jawa. Bahasa Jawa biasanya kerumunan dipakai orang-orang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan sebagian Jawa Barat.

Kendati demikian, kerumunan orang-orang dari luar Jawa apa memahami dan gâlib menggunakan bahasa tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Bagi kamu yang ingin memberikan ucapan days Raya Idul Fitri diasuh bahasa Jawa, ada crowd referensi yang bisa digunakan.


2 dari 6 halaman

Ucapan days Raya Idul Fitri di dalam Bahasa Jawa


*

Ilustrasi ucapan, Idulfitri. (Photo through pikisuperstar ~ above Freepik)
1. "Kupat kecemplung santen, sedoyo lepat nyuwun pangapunten."

2. "Mbah Marijan iku pancen roso, jare wingi ketiban kelopo tapi yo tetep ora popo. Senajan riyoyo isih kurang sedino, sedoyo lepat lan penyimpangan kawulo nyuwun ngapuro."

3. "Kawulo nyuwun agunging pangapunten sedanten kalepatan kulo. Ngaturaken sugeng riyadi kagem Bapak lan medang sak keluargo mugi tansah sehat lan sentoso."

4. "Ngaturaken wilujeng idul fitri nyuwun agunging pangapunten, mugi kito kanugrahan jatining fitrah saking gusti Ingkang Moho Pemurah.

4. "Kula nyuwun agunging pangapunten sedanten kalepatan melakukan dumugining di dalam mboten langkung ngaturaken sugeng riyadi, mugi Gusti Allah ingkang kuoso paring ridho lan rahmatipun dumateng kito sedoyo."

5. "Dinten meniko dinten bakdo riyadi, kula menawi gadah kalepatan ingkang disengojo lan mboten disengojo dumateng panjenengan sak keluargo kula nyuwun agunging samudro pangaksami."

6. "Ngaturaken sugeng riyadi sedoyo lepat nyuwun pangapunten, mugo-mugo dosaku lan dosamu dilebur ing dino riyoyo iki."

7. "Cangkem iki sering nggedabrus, utek iki sering mikir sing elek. Minal aidzin wal faidzin. Mohon maaf lahir dan batin."


*

8. "Nyuwun agunging pangapunten, mugi itupenggunaan kanugrahan jatining fitrah saking Gusti ingkang Maha Mirah. Aamiin."

9. Sucining ati, tumatining laku. Ngaturaken sugeng riyadi. Mbok bilih wonten kalepatan nyuwun agunging samudro pangaksami."

10. Numpak pajero sopire lemu. Luputku marang awakmu jero, monggo dipendem nganggo pangapuramu.Taqabalallahu minna wa minkum. Selamat days Raya Idul Fitri."

11. "Mulad Sarira Hangrasa Wani. Wani ngakoni kalemahan diri. Sugeng Riyadi Idul Fitri. Sedaya kelepatan nyuwun agunging pangaksami."

12. Pitik kate rupane putih, pitik alas rupane coklat. Idul fitri ati menungso bali putih, hawa lan nafsu dikendali kanthi tobat."

13. "Dinten meniko dinten Bakdo Riyadi. Mbok menawi kulo gadhah kelepatan ingkang disengaja lan boten disengaja dumateng panjenengan sakkulawarga, kula nyuwun agenging samudro pangaksami."

14. "Sugeng idulfitri kanggo umat Islam ing saindenging jagad. Semoga wulan ramadan iki nambahake keturutan kita nalika urip ing jagad iki. Yen tembung-tembung lara, prilaku menoadi, banjur ing dina fitri iki aku nyoba ngresiki awake dhewe. Sugeng Eid Al-Fitr kanggo wong enom lan wong tuwa sing nganggo busana apik banget.


*

15. "Numpak andhong neng Kotagedhe, tuku ali-ali kagem eyang putri. Bilih kulo gadah melarikan diri gedhe. Nyuwun kawelasan sampean ampuni."

16. "Sedurunge srengenge singlup meneh, kulo ngucapke minal aidzin wal faizin permisi lahir batin saka njero atiku."

17. "Mugo-mugo gusti Allah nyediake kebecikan gede lan tentrem ing dina mengucapkan iki."

18. "Kulo ngaturaken sugeng riyadi lan nyuwun pangapunten dhumateng sedoyo kelepatanipun lan klenta klentinipun kulo."

19. "Ngaturaken sembah pangabekti kawula. Sepinten kalepatan kulo, lampah kulo setindak, paben kulo sakecap ingkang mboten angsal idining sarak, kulo nyuwun pangapunten mugi lineburo ing dinten riyoyo puniko."

20. "Gilir gumanti padhang tetrawangan ing wayah ratri. Kawula (pengirim) ngaturaken sugeng riaden sugeng karaharjan, rena ing penggalih kawula nyuwun agunging samudra pangaksama incuver trusing batos. Mugiya tansah winengku ing karahayon lan widada ing sambikala."

21. "Ngaturaken wilujeng idul fitri 1442 H, nyuwun gunging pangapunten. Mugi untuk kita kanugrahan jatining fitrah saking gusti Ingkang Moho Pemurah, Aamiin."


*

22. "Kagem sedoyo kemawon, kulo namung sakdermo lare awon bade mungel. Menawi lampah ingkang awon lan sifat mboten pitados wonten ing manah. Soho tumindak glenyengan, dipun angapuro, ingkang ageng sanget."

23. "Srengenge idul fitri anggawa pangarep-arep. Silaturahim kanggo lantaran rumakete ati. Itupenggunaan sedaya caos pangapura kanthi mantep nglaleake kalepatan liyan gawe tentreme ati."

24. " Sucining ati, tumatining laku ngaturaken sugeng riyadi 1442 H bilih wonten kelepatan kula nyuwun agunging samudro pangaksami."

25. "Madang sate ojo sak sunduk e. Madang rawon ojo nyakot kemiri. Sakmeniko sampun telas puosone. Sugeng Riyoyo Idul Fitri. Tumbas merico endog asin. Saya sekeluarga nyuwun ngapuro lahir batin."

26. "Ngaturaken sugeng riyadi 1 Syawwal 1442 H. Taqabbalallahu Minna Wa Minkum Taqobbal memiliki Karim. Kullu Amiin Wa Antum Bikhoir. Mugi gusti Allah tansah paring hidayah. Maghfiroh saha barokah dumateng itupenggunaan sedaya. Rahayu ingkang tinemu. Sambada ingkang sinedya. Jumbuh ingkang ginayuh."

27. "Ngaturaken sugeng riyadi sedoyo lepat nyuwun pangapunten, mugo mugo dosaku lan dosaku dilberr ing dino riyoyo iki."

28. "Mbok bilih Gusti Pangeran, sampun mitrahaken manungso kedah mengaten. Mugi wonten ing dinten riyoyo meniko sageto sami ngadahi sipat welas asih lan jembar manah. Kangge sangu wonten ing akherat mbenjang, nuwun. Sugeng Riyadin 1 Syawal 1442 H.


*

29. Kula nyuwun agunging pangapunten sedanten kalepatan melakukan dumugining di dalam mboten langkung ngaturaken sugeng riyadi, mugi Gusti Allah ingkang kuoso paring ridho lan rahmatipun dumateng kito sedoyo."

30. "Ngaturaken sembah sungkem dumateng panjenengan, nyuwun pangapunten, mugi-mugi kanugrahan jatining fitrah saking Gusti Allah, wilujeng Idul Fitri

31. "Sucining ati, tumatining laku, ngaturaken sugeng riyadi dumateng panjenengan. Menawi wonten kalepatan, kulo nyuwun agunging samudro pangaksami."

32. "Dinten meniko dinten ingkang fitrah. Menawi kulo gadhah kalepatan dumateng panjenengan, kulo nyuwun ingkang kathah pangapunten. Ngaturaken sugeng riyadi."

33. "Adol kupat neng ngisor gapuro. Menawi lepat kulo nyuwun agenging pangapuro."

34. "Ngaturaken wilujeng idul fitri nyuwun gunging pangapunten, mugi kito kanugrahan jatining fitrah saking gusti Ingkang Moho Pemurah Muga-muga ati untuk kita dilahirake mengucapkan lan resik. Kurangi ngolok-olok supaya bisa nggugurke dosa.

 

Sumber: Sakmadyone, Bilikata

Dapatkan jadwal acara ucapan dari berbagai tema lain mencapai mengeklik menghubung ini.

Lihat lainnya: Lady Gaga A Star Is Born - A Star Is Born (2018 Film)


Berita video kompetisi binaraga ala buruh pabrik genteng sambut HUT RI ke-72 di Desa Jatiwangi, Majalengka Jawa Barat.