Hiện nay việc mua vé tàu hỏa không thể quá trở ngại và mất thời gian như trước, các bạn không đề nghị ra ga xếp hàng hóng mua, các bạn không thường phải trả bằng chi phí mặt.

1. Cài đặt vé tàu hỏa ở đâu?

-->