NHẪN BẢO TÍN MINH CHÂU

Thương phẩm(Brvà of gold)Loại vàng(types of gold)Hàm lượng(content)Mua vào(buy)Bán ra(sell)Trạng thái(status)
*
VÀNG MIẾNG VRTL999.9(24k)50815146
NHẪN TRÒN TRƠN999.9(24k)50815146
VÀNG TRANG SỨC; BẢN VỊ; THỎI; NÉN999.9(24k)50205130
*
QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG999.9(24k)50815146
*
VÀNG TRANG SỨC99.9(24k)50105120
*
VÀNG HTBT999.9(24k)5010Liên hệ
*
VÀNG MIẾNG SJC999.9(24k)57145763
*
VÀNG NGUYÊN LIỆU999.9(24k)4960Liên hệ

Bạn đang xem: Nhẫn bảo tín minh châu

*

*

Xem thêm:

*

*

*

Trụ slàm việc chính: Số 29 Trần Nhân Tông, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Thành Phố Hà Nội.