Để kiêng nhầm lẫn trong số những bài thi giờ Anh quan trọng khi chạm chán những từ, nhiều từ có nghĩa giỏi phát âm tương tự nhau. Các em bắt buộc nắm vững bản chất của từ, xem xét xem nó thuộc loại từ nào, biện pháp phát âm, thừa nhận trọng âm như nào để rất có thể phân biệt được những từ một cách thuận tiện nhất. Hãy đọc ngay bài viết dưới phía trên của lực lượng giảng viên Wow English về đầy đủ từ dễ dàng nhầm lẫn trong giờ đồng hồ Anh nhé!


*

A. Những cặp từ phát âm giống nhau (gần tương đương nhau).

Anda sedang menonton: Những từ dễ nhầm lẫn trong tiếng anh

1. Angel và Angle

+ Angel /"eindʒəl/ (n):thiên thần

+ Angle /"æηgl/ (n):góc (trong hình học)

2. Dessert và Desert

+ Dessert /di"zə:t/ (n): món tráng miệng

+ Desert /di"zə:t/ (v): bỏ, quăng quật mặc, đào ngũ

+ Desert /"dezət/ (n): sa mạc

3. Later cùng Latter

+ Later /`leitə/ (adv): sau đó, rồi thì (thường cần sử dụng với động từ thời tương lai)

+ Latter/"lætə/ (adj): dòng thứ 2, người thứ 2, loại sau, người sau.

4. Affect và Effect

+ Affect /ə"fekt/ (v): tác động ảnh hưởng đến.

+ Effect /i"fekt/ (n): hình ảnh hưởng, hiệu quả; (v) = thực hiện, đem lại.

5. Emigrant cùng Immigrant

+ Emigrant /"emigrənt/ (n): người di cư.

+ Immigrant /"imigrənt/ (n): người nhập cư.

6. Elude với Allude

+ Elude /i"lu:d/ (v): kiêng khỏi, lảng tránh, vượt ngòai tầm phát âm biết.

+ Allude /ə"lu:d/ (v):nói mang lại ai/cái gì một cách rút gọn hoặc con gián tiếp; ám chỉ; nói nhẵn gió.

7. Complement cùng Compliment

+ Complement /"kɔmpliment/ (n): ngã ngữ

+ Compliment / "kɔmplimənt/ (n): lời khen ngợi

8. Formerly và Formally

+ Formerly /"fɔ:məli/ (adv): trước kia

+ Formally /"fɔ:mli/(adv):chỉnh tề (ăn mặc); chủ yếu thức

9. Heroin với Heroine

+ Heroin /"herouin/ (n): (dược học) thuốc khiến mê làm cho từ moocphin, dùng trong ngành dược nhằm gây ngủ hoặc bớt đau, hoặc do bạn nghiện ma túy dùng; hêrôin

+ Heroine /"herouin/ (n): cô gái anh hùng

10. Cite, Site cùng Sight

+ Cite /sait/ (v): trích dẫn

+ Site /sait/ (n): địa điểm, khu đất nền ( nhằm xây dựng).

+ Sight /sait/ (n): khe ngắm, trung bình ngắm; quang đãng cảnh, cảnh tượng; (v) = quan lại sát, quan sát thấy

11. Principal với Principle

+ Principal /"prinsəpl/ (n): hiệu trưởng (trường phổ thông); (Adj) = chính, công ty yếu.

+ Principle / "prinsəpl/ (n): nguyên tắc, cách thức lệ

12. Learn với study

+ Learn /lɜːn/ (v): học môn nào đấy cụ thể

+ Study /ˈstʌd.i/ (v): học tập (nói bình thường chung)

13. Chose và choose

+ Chose /tʃəʊz/ (v): Chọn, lựa (quá khứ của choose)

+ Choose /tʃuːz/ (v): chọn, lựa

14. Quite cùng quite

+ Quiet /ˈkwaɪ.ət/ (adj) yên ổn tĩnh, tĩnh lặng

+ Quite /kwaɪt/ (adv) rất hiếm lắm, khá, hoàn toàn, không còn sức,…

15. Thua thảm và loose

+ thảm bại /luːz/ (v) mất, thất lạc

+ Loose /luːs/ (v) thả lỏng, cởi, tháo

16. Lay cùng lie

+ Lay /leɪ/ (v) xếp, đặt, để, sắp tới đặt

+ Lie /laɪ/ (v) nằm

17. Explode cùng explore

+ Explode /ɪkˈspləʊd/ (v) làm nổ, có tác dụng tiêu tan

+ Explore /ɪkˈsplɔːr/ (v) thám hiểm, thăm khám phá

18. Some time cùng sometime

+ Some time /ˈsʌm.taɪm/ Một thời điểm nào đó

+ Sometime /ˈsʌm.taɪmz/ (adv) thỉnh thoảng, đôi khi

19. Experience với experiment

+ Experience /ɪkˈspɪə.ri.əns/ (n) ghê nghiệm, sự từng trải

+ Experiment /ɪkˈsper.ɪ.mənt/ (n) cuộc thí nghiệm

20. Bare cùng bear

+ bare /beər/ (v) lột, tách bóc trần

+ bear/beər/ (v)mang vác, chống đỡ

21. Resign cùng re-sign

+ resign/rɪˈzaɪn/ (v) : tự chức, xin ngủ việc, thôi việc

+ re-sign/rɪˈzaɪn/ (v): cam kết lại, gia hạn lại vừa lòng đồng

22. Communication với communications

+ communication/kəˌmjuː.nɪˈkeɪ.ʃən/ (n): sự giao tiếp, trao đổi thông tin giữa những cá nhân.

+ communications/kəˌmjuː.nɪˈkeɪ.ʃəns/ (n): một khối hệ thống truyền tải thông tin lớn như báo đài, TV,…

23. Principle cùng principal

+ principle/ˈprɪn.sə.pəl/ (n): nguyên tắc, nguyên lý của lắp thêm gì đó

+ principal/ˈprɪn.sə.pəl/ (n): người có thẩm quyền tối đa trong một nhóm, tổ chức.

24. Awhile cùng a while

+ awhile/əˈwaɪl/ (adv) vào một khoảng chừng thời gian.

+ a while/əˈwaɪl/ (adv) một khoảng chừng thời gian.

25. Any more và anymore

+ any more/ˌen.iˈmɔːr/ (adv): chỉ số lượng

+ anymore/ˌen.iˈmɔːr/ (adv): vẫn, nữa

B. Những cặp tự nghĩa gần giống nhau

1. Fit và suit

+ fit /fɪt/ (v): vừa vặn vẹo (xét về kích cỡ, hình dáng)

+ suit/suːt/ (v): phù hợp (xét về màu sắc, phong cách,..)

2. Continous và continual

+ continuous/kənˈtɪn.ju.əs/ (adj) tiếp diễn

+ continual/kənˈtɪn.ju.əl/ (adj) liên tục

3. Especially cùng specially

+ especially/ɪˈspeʃ.əl.i/ (adv): quan trọng (cụ thể là…)

+ specially/ˈspeʃ.əl.i/ (adv): một mục đích đặc biệt, ví dụ (được cần sử dụng với VpII)

4. Borrow với lend

+ borrow/ˈbɒr.əʊ/ (v): mượn của ai

+ lend/lend/ (v): mang lại ai mượn

5. Win cùng beat

+ win/wɪn/ (v): thắng cuộc thi, trận đấu

+ beat /biːt/ (v): thắng (đánh bại ai đó)

6. Grateful và thankful

+ grateful/ˈɡreɪt.fəl/ (adj): biểu đạt lòng hàm ân (khi ai đó có tác dụng điều gì mang lại mình)

+ thankful/ˈθæŋk.fəl/ (adj): diễn đạt sự biết ơn (khi có thể tránh được chuyện không may)

7. Imply với infer

+ imply /ɪmˈplaɪ/ (v): ám chỉ (người nói, bạn viết)

+ infer/ɪnˈfɜːr/ (v): suy ra (người nghe, bạn đọc)

8. See, look, watch cùng view

+ see/siː/ (v): nhìn thấy vật gì đấy có chủ đích (Nghĩa là việc vô tình bắt gặp vì vật dụng đố vô tình lọt vào thời gian nhìn).

+ look/lʊk/ (v): Nhìn bao gồm chủ ý, mắt hướng về cái nào đó để quan tiền sát.

+ watch/wɒtʃ/ (v): nhìn có chủ kiến đồng thời theo dõi và quan sát diễn biến hoạt động vui chơi của một sự vật, sự kiện nào đó.

+ view/vjuː/ (v): chú ý có chủ kiến và có yếu tố thưởng thức.

9. Say, tell, talk cùng speak

+ say/seɪ/ (v): nói một cái gì đó

+ talk/tɔːk/ (v): nói chuyện

+ speak/spiːk/ (v): dùng làm chỉ hành động đối thoại hoặc giao tiếp trang trọng, hay biểu đạt hành hễ nói được một ngữ điệu nào đó.

10. Alone và lonely

+ alone /əˈləʊn/ (adj): một mình

+ lonely/ˈləʊn.li/ (adj): xúc cảm cô đơn

11. Broad với wide

+ broad (adj): rộng (bao la, mênh mông)

+ wide (adj): mở rộng, mở to

12. Nearly cùng almost

+ nearly (adj): không trả toàn, sát như, rất gần cạnh với (thường được sử dụng trước đông đảo từ như never, nobody, everybody,…

+ almost (adj): hầu như, sát như

13. Start và begin

+ start/stɑːt/ (n,v): sự bắt đầu, mở đầu, mở đầu (thường với đến xúc cảm nhanh, mạnh, bất ngờ)

+ begin/bɪˈɡɪn/ (v): bắt đầu, mở đầu, mở đầu (mang đến cảm hứng từ từ, lừ đừ và nói đến một vượt trình)

14. Raise với rise

+ raise /reɪz/ (v): nâng lên, giơ lên,… ( nâng nó lên một vị trí cao hơn nữa hoặc tăng thêm nó)

+ rise /raɪz/ (v): trở dậy, mọc, lên cao,… (di chuyển xuất phát từ 1 vị trí thấp hơn sang một địa chỉ cao hơn)

15. Farther và further

+ farther /ˈfɑː.ðər/ (adv): xa hơn, xa nữa (chỉ khoảng cách vật lý)

+ further /ˈfɜː.ðər/ (adv): xa hơn, xa nữa (chỉ cả khoảng cách vật lý với những khoảng cách khác)

16. Advise và advice

+ advise /ədˈvaɪz/ (v): trả lời ai có tác dụng gì

+ advice /ədˈvaɪs/ (n): lời khuyên

17. Bring và take

+ bring /brɪŋ/ (v): mang trong mình một thứ gì đấy lại gần với người nói.

+ take /teɪk/ (v): mang một thứ gì đấy ra xa tín đồ nói.

18. Practice và pratise

+ Practice /ˈpræk.tɪs/ (n): sực thực hành

+ Practise /ˈpræk.tɪs/ (v): thực hành, rèn luyện

19. Shame và guilt

+ shame/ʃeɪm/ (adv) cảm giác xấu hổ, bẽ mặt

+ guilt/ɡɪlt/ (adv) cảm xúc tội lỗi, ăn uống năn

20. Jealousy cùng envy

+ jealousy/ˈdʒel.ə.si/ (adj) cảm xúc khó chịu đựng khi tín đồ khác tất cả thứ mình thích

+ envy/ˈen.vi/ (n) sự thèm ước ao thức fan khác sở hữu

21. Between cùng among

+ between/bɪˈtwiːn/ : áp dụng khi kể tên người, vật, quốc gia, số lượng lớn hơn 2.

+ among /əˈmʌŋ/: người hoặc đồ thuộc thuộc nhóm, không được điện thoại tư vấn tên nạm thể, số lượng từ ba trở lên.

22. Triumph và victory

+ triumph /ˈtraɪ.əmf/: chỉ thắng lợi khi đối thủ đối đầu và cạnh tranh trực tiếp.

+ victory /ˈvɪk.tər.i/: thể hiện trận chiến

23. Sick với ill

+ sick/sɪk/ (adj): cơn đau dịch ngắn ko nguy hiểm

+ ill /ɪl/ (adj): vừa chỉ dịch ngắn hạn, vừa chỉ căn bệnh nghiệm trọng và kéo dài như ung thư, viêm phổi,…

24. High với tall

+ high/haɪ/ (adj): khoảng cách lớn từ trên xuống dưới cần sử dụng cho gần như thứ gồm kích cơ chiều rộng lớn lớn.

+ tall/tɔːl/ (adj): nhích cao hơn mức trung bình dùng cho những thứ bao gồm chiều rộng mỏng dính hoặc thanh mảnh hơn so với chiều cao của nó như: người, cây, tòa nhà,…

25. Empathy cùng sympathy

+ empathy /ˈem.pə.θi/: sự cảm thông sâu sắc với bạn khác khi mình đã trải qua tình cảnh giống như họ.

Lihat lainnya: Đại Học Công Đoàn Công Bố Điểm Chuẩn Đại Học Công Đoàn 2018 Từ 15

+ sympathy /ˈsɪm.pə.θi/: vấn đề chia bi lụy nỗi đau, mất mát của bạn khác.

Trên phía trên là cục bộ những từ dễ nhầm lẫn trong giờ đồng hồ Anh vị đội ngũ giảng viên Wow English biên soạn. Hy vọng để giúp đỡ ích những em trong số bài thi quan lại trọng. Để nhận thêm những tài liệu về nhữngcâu tiếp xúc tiếng Anh cơ bản, những em điền thông tin vào phiếu thông tin tiếp sau đây nhé!

HOẶC ĐỂ LẠI THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Chỉ nên điền khá đầy đủ thông tin bên dưới, tư vấn viên của carlocaione.org sẽ điện thoại tư vấn điện và tứ vấn trọn vẹn miễn phí cho mình và xếp định kỳ học tương xứng nhất!