*
Công ty cp carlocaione.org Help & tư vấn Center Search:
Contents
IndexSearch
*

*
IndexBookmarkPrint

Home>19. Lịch sử phát triển sản phẩm>R4>Kế toán muốn in mẫu Phiếu xuất kho kiêm bảo hành (Mã quy cách) có thêm tin tức Mã khách hàng để phục vụ nhu cầu quản lý nội bộ của solo vị

Kế toán muốn in mẫu Phiếu xuất kho kiêm bảo hành (Mã quy cách) có thêm thông tin Mã khách hàng để phục vụ nhu cầu quản lý nội bộ của 1-1 vị


Mục đích

Kể tự carlocaione.org SME.NET 2017 R4 trở đi, chương trình bổ sung cập nhật thêm tin tức Mã khách hàng trên Phiếu xuất kho kiêm bh (Mã quy cách) để kế toán hoàn toàn có thể sửa mẫu theo nhu cầu quản lý nội bộ của doanh nghiệp.

Anda sedang menonton: Phiếu xuất kho kiêm bảo hành

Cách thực hiện

In chứng từ Phiếu xuất kho kiêm bh (Mã quy cách).Nhấn Sửa mẫu.

*

Trên bối cảnh Sửa mẫu: Tại vị trí cần hiển thị thông tin Mã khách hàng, xóa bỏ công thức cũ (nếu có). Sau đó vào DataSources, tìm đến tên trường Mã khách hàng hàng và kéo vào vị trí cần hiển thị. Trường AccountObjectCode sẽ lấy lên Phiếu xuất kho kiêm bh (Mã quy cách) thông tin Mã khách hàng hàng khai báo trên giấy tờ bán hàng.

*

Sau lúc sửa mẫu ngừng và đựng mẫu, Phiếu xuất kho kiêm bh (Mã quy cách) in ra như sau:

*

Lưu ý:

1. Nếu chứng từ bán hàng không lập kèm hóa đối chọi thì Mã khách hàng hàng đã lấy theo thông tin khai báo trên tab Chứng tự ghi nợ (hoặc tab Phiếu thu, Thu tiền gửi).

Lihat lainnya: Những Người Khuyết Tật Nổi Tiếng Thế Giới, Top 10 Người Khuyết Tật Thành Công Nhất Thế Giới

2. Nếu bệnh từ bán sản phẩm có lập kèm hóa solo thì Mã khách hàng vẫn lấy theo thông tin khai báo bên trên tab Hóa đơn.