Một nhỏ người…Một lời hứa…và một mối duyên còn dang dở mãi…Một mình solo độc, một mình chờ đợi…Ôm một giấc mộng phù du không bờ không bến…Chỉ nguyện ước làm một đôi uyên ưởng nhỏ dại bé thuộc sánh bước qua bao năm tháng mãi ko phân ly…!!


*

BOX ẢNHKHUYNH QUỐC KHUYNHTHÀNHMỸ NHÂN THỜI HIỆNĐẠITRUNG HOA MỸNHÂNTỔNG HỢP ^^!DỰ ÁNHÀO MÔN BÁO NGUY HỆLIỆTEDITHOÀN VĂNHỆ LIỆT :QUÁN CÀ PHÊ HẠNHPHÚC
  
*

 

 

*

 

 

Mục Lục

 

 

" border="0" />Giới thiệu vắn tắt" border="0" />

" border="0" />chap1 " border="0" />chap2 " border="0" />chap3" border="0" />

" border="0" />chap4 " border="0" />chap5 " border="0" />chap6 " border="0" />chap7" border="0" />

" border="0" />chap8 " border="0" />chap9 " border="0" />chap10" border="0" />

" border="0" />chap11 " border="0" />chap12 " border="0" />chap13 " border="0" />chap14" border="0" />

" border="0" />chap15 " border="0" />chap16 " border="0" />chap17" border="0" />

" border="0" />chap18 " border="0" />chap19 " border="0" />chap trăng tròn " border="0" />chap21" border="0" />

" border="0" />chap22 " border="0" />chap23 " border="0" />chap24" border="0" />

" border="0" />chap25 " border="0" />chap26 " border="0" />chap27 " border="0" />chap28" border="0" />

" border="0" />chap29 " border="0" />chap30" border="0" /> chap31" border="0" />

" border="0" />chap32 " border="0" />chap33 " border="0" />chap34 " border="0" />chap35" border="0" />

" border="0" />chap36 " border="0" />chap37 " border="0" />chap38" border="0" />

" border="0" />chap39 " border="0" />chap40 " border="0" />chap41 " border="0" />chap42" border="0" />

" border="0" />chap43 " border="0" />chap44 " border="0" />chap45" border="0" />

" border="0" />chap46 " border="0" />chap47 " border="0" />chap48 " border="0" />chap49 " border="0" />chap50" border="0" /> 

  

 

 

" border="0" />chap51 " border="0" />chap52 " border="0" />chap53" border="0" />

" border="0" />chap54 " border="0" />chap55 " border="0" />chap56 " border="0" />chap57" border="0" />

" border="0" />chap58 " border="0" />chap59 " border="0" />chap60" border="0" />

" border="0" />chap61 " border="0" />chap62 " border="0" />chap63 " border="0" />chap64" border="0" />

" border="0" />chap65 " border="0" />chap66 " border="0" />chap67" border="0" />

" border="0" />chap68 " border="0" />chap69 " border="0" />chap70 " border="0" />chap71" border="0" />

" border="0" />chap72 " border="0" />chap73 " border="0" />chap74" border="0" />

" border="0" />chap75 " border="0" />chap76 " border="0" />chap77 " border="0" />chap78" border="0" />

" border="0" />chap79" border="0" /> chap80 " border="0" />chap81" border="0" />

" border="0" />chap82 " border="0" />chap83 " border="0" />chap84 " border="0" />chap85" border="0" />

" border="0" />chap86 " border="0" />chap87 " border="0" />chap88" border="0" />

" border="0" />chap89 " border="0" />chap90 " border="0" />chap91 " border="0" />chap92" border="0" />

" border="0" />chap93 " border="0" />chap94 " border="0" />chap95" border="0" />

" border="0" />chap96 " border="0" />chap97 c" border="0" />hap98 " border="0" />chap99 " border="0" />chap100" border="0" />

  

 

 

" border="0" />chap101 " border="0" />chap102 " border="0" />chap103" border="0" />

" border="0" />chap104 " border="0" />chap105 " border="0" />chap106 " border="0" />chap107" border="0" />

" border="0" />chap108 " border="0" />chap109 " border="0" />chap110" border="0" />

" border="0" />chap111 " border="0" />chap112 " border="0" />chap113 " border="0" />chap114" border="0" />

" border="0" />chap115 " border="0" />chap116 " border="0" />chap117" border="0" />

" border="0" />chap118 " border="0" />chap119 " border="0" />chap120 " border="0" />chap121" border="0" />

" border="0" />chap122 " border="0" />chap123 " border="0" />chap124" border="0" />

" border="0" />chap125 " border="0" />chap126 " border="0" />chap127 " border="0" />chap128" border="0" />

" border="0" />chap129 " border="0" />chap130 " border="0" />chap131" border="0" />

" border="0" />chap132 " border="0" />chap133 " border="0" />chap134 " border="0" />chap135" border="0" />

" border="0" />chap136 " border="0" />chap137 " border="0" />chap138" border="0" />

" border="0" />chap139 " border="0" />chap140 " border="0" />chap141 " border="0" />chap142" border="0" />

" border="0" />chap143 " border="0" />chap144 " border="0" />chap145" border="0" />

" border="0" />chap146 " border="0" />chap147 c" border="0" />hap148 " border="0" />chap149 " border="0" />chap150" border="0" />

 

 

 

" border="0" />chap151 " border="0" />chap152 " border="0" />chap153" border="0" />

" border="0" />chap154 " border="0" />chap155 " border="0" />chap156 " border="0" />chap157" border="0" /> 

" border="0" />chap158 " border="0" />chap159 " border="0" />chap160" border="0" />

" border="0" />chap161 " border="0" />chap162 " border="0" />chap163 " border="0" />chap164" border="0" />

" border="0" />chap165 " border="0" />chap166 " border="0" />chap167" border="0" />

" border="0" />chap168 " border="0" />chap169 " border="0" />chap170 " border="0" />chap171" border="0" />

" border="0" />chap172 " border="0" />chap173 " border="0" />chap174" border="0" />

" border="0" />chap175 " border="0" />chap176 " border="0" />chap177 " border="0" />chap178" border="0" />

" border="0" />chap179 " border="0" />chap180 " border="0" />chap181" border="0" />

" border="0" />chap182 " border="0" />chap183 " border="0" />chap184 " border="0" />chap185" border="0" />

" border="0" />chap186 " border="0" />chap187 " border="0" />chap188" border="0" />

" border="0" />chap189 " border="0" />chap190 " border="0" />chap191 " border="0" />chap192" border="0" />

" border="0" />chap193 " border="0" />chap194 " border="0" />chap195" border="0" />

" border="0" />chap196 " border="0" />chap197 " border="0" />chap198 " border="0" />chap199 " border="0" />chap200" border="0" />

 

 

" border="0" />chap201 " border="0" />chap202 " border="0" />chap203" border="0" />

" border="0" />chap204 " border="0" />chap205 " border="0" />chap206 " border="0" />chap207" border="0" />

" border="0" />chap208 " border="0" />chap209 " border="0" />chap210" border="0" />

" border="0" />chap211 " border="0" />chap212 " border="0" />chap213 " border="0" />chap214" border="0" />

" border="0" />chap215 " border="0" />chap216 " border="0" />chap217" border="0" />

" border="0" />chap218 " border="0" />chap219" border="0" />

 " border="0" />chap220" border="0" />

 

 

 

 " border="0" />phiên ngoại1 " border="0" />phiên ngoại2" border="0" />

" border="0" />phiên ngoại3" border="0" />