Tòa nhà lớn nhất thế giới đố vui

Tục tuẫn táng là trong những phong tục tàn ác nhất thời xưa, bất kỳ người thanh nữ nào bị tuẫn táng cũng sẽ rất là đáng thương.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*